LJUBIMCI U VRTIĆU

 

 

Ponukani dječjim interesom i ljubavlju prema životinjama te znanjem kako uz kućnog ljubimca djeca kvalitetnije odrastaju i razvijaju se u tolerantnije i odgovornije osobe odlučili smo u naš kolektiv udomiti dvije ribice i jednog zamorca.

Samim dolaskom životinja u kolektiv već nakon kratkog vremena mogao se primijetiti veliki napredak u ponašanju djece s obzirom na odgovornost i toleranciju.

Kako je rasla odgovornost prema životinjama u poslovima kao što su hranjenje, čišćenje akvarija ili kaveza, osiguravanje pitke vode, izrade kućice za životinju tako je s vremenom i odnos starije djece prema mlađoj postao odgovorniji prilikom presvlačenja, hranjenja, pomicanja stolice kod sjedanja za stol koja su sudjelovala vlastitim interesom zadovoljavajući svoju potrebu pomoći mlađem od sebe.

Moramo napomenuti kako nam je zamorac uvelike pomogao kod težih prilagodbi djece. Strah koji bi se pojavio za tren bi nestao te bi se dijete posvetilo samoj životinji i prihvatilo je kao novog prijatelja u nepoznatom okruženju koji mu je olakšao da to okruženje prihvati bezbolnije. Danas su ta djeca najbliža zamorcu i promatrajući ih sa strane možemo primijetiti obostrano razumijevanje.

Kod mlađe djece primijetili smo i napredak u komunikaciji. Kada se samostalno obraćaju životinjama puno su slobodniji u govoru, motiviraniji te često možemo poistovjetiti odnos djeteta prema životinji s odnosom u obitelji.

Kroz brigu o našim ljubimcima razvijamo i svijest o higijeni- peremo ruke nakon svakog kontakta, održavamo stanište čisto kako bi i naš prostor bio čist. Također smo njihovom pojavom usvojili znanje o njihovim navikama, načinu hranjenja, načinu života.

 

Zadovoljni smo dječjom brigom o ljubimcima i interesom za njima što nam pokazuju događaji kao što je otkinuti komad jabuke od djetetove užine za zamorca, donesena od kuće kutija hrane za zamorca kupljena na zahtjev djece, novi akvarij i hrana za ribice, ubrani list maslačka na putu do vrtića….Trebamo li više išta reći?