Dječji vrtić Točkica

Josipa Malekovića 22a, 10290 Zaprešić

Telefon: 091/534 94 73

e-mail: klara.cicak@gmail.com