DJEČJI VRTIĆ „TOČKICA“

    ZAPREŠIĆ, J.Malekovića 22a

    PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

    Napomena: Vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije