PRILAGODBA DJECE U DJEČJI VRTIĆ

Polazak u vrtić većinom je prvo odvajanje djeteta od roditelja, osobito majke na dulje vrijeme. Istovremeno to je i prvi susret s većim brojem nepoznatih osoba.

Često je ovo izazovna situacija kako za dijete tako i za Vas kao roditelje jer je ispunjena strahom od odvajanja i naporima da se dijete prilagodi novoj situaciji.

Dolaskom djeteta u odgojnu skupinu mijenja se način življenka Vašeg djeteta. Dijete upoznaje skupinu djece, uspostavlja socijalni kontakt, razvija komunikaciju s drugom djecom i odgojiteljima.

Način na koji će se dijete prilagođavati ovisi:

-         o individualnim osobinama

-         o stupnju njegova razvoja

-         o dobi djeteta

-         o stanju njegova zdravlja

-         o obiteljskoj atmosferi u kojoj djete živi

Većina djece proces adaptacije prođe bez većih poremećaja ponašanja, ali neka djeca prolaze teži oblik adaptacije.

Neka su djeca sklona reakcijama na fiziološkom planu: odbijanje hrane, spavanja, probavne smetnje, često poboljevanje, a druga reakcijama u ponašanju: plač, agresivnost, povučenost. Jedna od mogućih reakcija je tzv. regresija, što znači da će se kod djeteta pojaviti oblici karakteristični za raniju, već svladanu fazu razvoja (npr. Mokrenje u krevet, traženje dude, sisanje prsta).

Navedena ponašanja normalna su u fazi adaptacije. Ona slabe i nestaju brzinom kojom se dijete prilagođava okolini i uspostavlja socio-emocionalne odnose s odgojiteljem.

Potrebno je upozoriti da adaptacija nije gotova kada dijete prestane plakati već kad dijete počne spontano izražavati svoje osjećaje, misli i sposobnosti.

Teže se prilagođavaju novoj okolini:

-         emocionalno labilna djeca

-         nesamostalna i egocentrična djeca

-         djeca koja od ranije imaju negativna iskustva u odvajanju od roditelja

TIPOVI ADAPTACIJA:  - laka adaptacija, adaptacija srednje težine i teška adaptacija

LAKA ADAPTACIJA: normalna reakcija na promjene okoline kod djece koja imaju optimalne odgojne uvijete i koja su uspostavila sigurnu i stabilnu emocionalnu vezu sa roditeljima; kod takve djece sve reakcije i promjene ponašanja normaliziraju se tijekom 10-15 dana boravka u vrtiću

ADAPTACIJA SREDNJE TEŽINE: promjene u ponašanju su produljene i stabilizirane do 30 dana boravka u vrtiću

TEŠKA ADAPTACIJA: dugotrajniji i naporniji poremećaj ponašanja koji može trajati 2 do 6 mjeseci, često se javlja kod djece kod koje je prisutno više nepovoljnih faktora koji produžuju razdoblje adaptacije (poboljevanje, nepovoljni obiteljski uvijeti uz neprimjerene odgojne utjecaje i dr.)

 

ŠTO SAMI MOŽETE UČINITI DA POMOGNETE DJETETU?

 

Glavno načelo je – postupnost.

U roditeljskom domu je potrebno govoriti o vrtiću, prošetati do njega, boraviti s djetetom u parku ili na igralištu ispred vrtića osobito kada se tamo igraju druga djeca. Vaše će dijete ubrzo početi pričati o vrtiću, drugoj djeci, tetama, podržavajte njegov interes za vrtić.

Ne omalovažavajte poteškoće prilagodbe, sada ste svojem djetetu potrebniji nego ikad.

Rastanke u vrtiću skratite na minimum i neka prođu u ugodnom i veselom raspoloženju jer time djetetu dajete informaciju da je tu lijepo i da nema razloga za tugu.

Omogućite mu da ponese neki dragi predmet (dudu, medu,...) kako bi se osjećalo sigurnije.

Vodite računa da Vam dijete ima red u rasporedu kod kuće (vrijeme obroka, šetnje, igre, odlaska na počinak,...). Za dijete sve što je trajno i bez iznenađenja ima svojstvo da umiruje.

Posvetite mu svoje slobodno vrijeme, budite mu partner u igri, povedite ga u šetnju, razgovarajte.