SURADNJA S RODITELJIMA

Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta. Kada dijete vidi da roditelji i odgojitelji komuniciraju s uvažavanjem ono se osjeća sigurno i voljeno, a informacije koje razmjenjuju odrasli osiguravaju potpunije zadovoljavanje djetetovih potreba, interesa i njegov optimalniji razvoj.

U građenju profesionalnih suradničkih odnosa s roditeljima u našem vrtiću osobiti trud ulažemo u stvaranje osobno i socijalno potkrepljujućih situacija za aktivnu i ravnopravnu komunikaciju i interakciju odgojitelja i roditelja što je vidljivo u:

-         podržavanju kvalitetne komunikacije usmjerene za dobrobit djeteta

-         pravovremenom reagiranju i konstruktivnom rješavanju problema vezanih uz odgoj i razvoj djece

-         podržavanju aktivnog sudjelovanja roditelja u realizaciji programa i osiguravanju prava roditelja na kritičko vrednovanje postignuća

-         osnaživanju roditeljske kompetencije i djelotvornosti stjecanjem znanja i vještina potrebnih za odgoj djece u obitelji

U tom smislu roditeljima pružamo raznolike mogućnosti i oblike suradnje s odgojiteljima:

-         svakodnevna razmjena informacija

-         ciljani individualni razgovori odgojitelja i roditelja

-         informativni i komunikacijski roditeljski sastanci

-         zajedničke radionice djece, odgojitelja i roditelja

Zajednička misija nam je postići zdravo, znatiželjno, sretno, veselo i razigrano dijete!