PROGRAM

U našem vrtiću redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz prograa:

-         redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja (7-17h)

Program odgojno-obrazovnog rada s djecom provodi se u skladu s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Naše bitne zadaće temelje se na stvaranju optimalnih uvijeta za cjelovit razvoj djeteta u izvanobiteljskim uvijetima, razvoj osobnosti djeteta i svih njegovih potencijala čime doprinosimo kvaliteti življenja.

U našem vrtiću naglasak se stavlja na igru i bogato fizičko i socijalno okruženje djeteta, sigurnost djeteta i razvoj pozitivne slike o sebi, razvijanje stvaralačkih sposobnosti koje dijete pokazuje te poticanje zdravstveno-tjelesnog i psihičkog razvoja djeteta.

JEDAN DAN U VRTIĆU

07:00-9:30

- vremensko razdoblje predviđeno za okupljanje

- doručak se poslužuje do 09:00

-u ovom periodu djeci su ponuđeni raznovrsni poticaji za slobodne aktivnosti

- naša je preporuka da dolazak ne bude kasnije od 09:30 jer djeca koja stižu kasnije mogu imati teškoća pri uključivanju u neki od započetih programa

09:30-12:00

-osim kratke voćne užine u ovom vremenskom razdoblju provode se planski osmišljene aktivnosti sukladno interesima i uočenim potrebama djece te aktivnosti na otvorenom prostoru, a osim igara u dvorištu u sklopu vrtića organiziraju se šetnje, posjete i izleti kako bi se djeci omogućilo upoznavanje i stjecanje novog iskustva.

12:00- 13:00

-oko 12:00 sati vrijeme je predviđeno za ručak, obavljanje higijene te stvaranja uvijeta za odmor

 

 

13:00-15:00

-nakon ručka djeca koja imaju potrebu za poslijepodnevnim odmorom odlaze sa jednom odgojiteljicom na spavanje, dok druga djeca koja ne pokazuju potrebu za odmorom sa drugom odgojiteljicom provode mirne i tihe aktivnosti te se u tom periodu odgojitelj posvećuje individualnom radu s djecom

15:00-17:00

-nakon buđenja djeca obavljaju higijenu te im je ponuđena poslijepodnevna užina. Nakon užine djeca se slobodno igraju po centrima ili ponavljaju teme koje su obrađene u zajedničkoj vođenoj aktivnosti. Ukoliko nam vremenske prilike dopuštaju boravimo na zraku do dolaska roditelja.

 

NAPOMENE:

-roditelji svakodnevno mogu pročitati tjedni plan rada  na oglasnoj ploči