ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

Podnositelj zahtjeva:

 

 

(ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv)

________________________________

(adresa odnosno sjedište)

________________________________

(telefon; e-mail)
________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ „TOČKICA“

ZAPREŠIĆ, J.Malekovića 22a

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

 

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

 

Način na koji želim pristupiti informaciji:

(zaokružite:)

  1. neposredno pružanje informacije
  2. uvid u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  3. dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
  4. na drugi način

 

 

(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

 

 

U _________________, dana __________20___ godine

 

Napomena: Vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije